edelstenen ,verkoop,hulp,honden paarden
Kristaltherapie

Wat is kristaltherapie

Picture
De wetenschap van helende stenen
De wetenschap van helende stenen is een zachtaardige manier van geneeskunde, die de energie van de stenen gebruikt om het evenwicht in het organisme te herstellen en te harmoniëren. De wetenschap van helende stenen heeft onder andere invloed op zeven lichaamsdelen, die chakras (energiecentrales) genoemd worden en door welke de energetische uitwisseling plaatsvindt.

De helende stenen in de geschiedenis
Sinds de Oudheid worden helende stenen voor geneeskundige doeleinden gebruikt.
Bij voorbeeld gebruikten de Grieken marmerpoeder tegen maagpijn of de rode jaspis om aan te sterken. In het Oosten was antimon een populair middel tegen infectieziektes en levensmiddelenvergiftiging. Bij de Noordamerikaanse oorspronkelijke bewoners was kennis over leem paraat alsmede de antiseptische werking van koper. In India was ijzersulfaat een middel tegen wormen en salpeter als diureticum. In China zwoer men op mineraalstoffen om de lichaamsenergiën in samenklang te brengen en te sterken. Ten tijde van de Middeleeuwen bestond in Europa de alchemie, preciezer gezegd de spagyrik, die aangaf welke helende steen voor welke ziekte geschikt was. De wet van de gelijkwaardigheid was van toepassing, bij voorbeeld werd smaragd met leverziektes in verbinding gebracht, want hij heeft dezelfde kleur.

De geneeskunde met helende stenen
De stenen en mineraliën hebben trillingen en eigenschappen die ertoe leiden dat lichamelijke en geestelijke spanningen opgelost kunnen worden. Als men helende stenen op de chakras legt of als sieraad draagt, hebben ze de eigenschap de organen van het respectievelijke chakra te ontspannen.
De wetenschap van helende stenen maakt gebruik van deze energie van de stenen om lichaam, geest en ziel in samenklank te brengen. Niet alleen op lichamelijk gebied maar ook op psychologisch en geestelijk vlak dragen helende stenen ertoe bij dat blokkades van de chakra, die door emoties worden veroorzaakt, opgelost worden, doordat men zich van deze blokkades bewust wordt.

Het effect van helende stenen is direct en zonder bijwerkingen. Daardoor is het geschikt voor iedereen, kinderen en volwassenen. De werking van helende stenen ligt in de chemische samenstelling, hun kleur en hun vorm. De stenen hebben invloed op het hele lichaam, in het bijzonder op onze chakras. Sommige helende stenen hebben een kalmerende, andere weer een activerende, weer andere een beschermende werking. Alleen al het dragen van een helende steen heeft een weldadige werking op ons.

De actieve werkingen van helende stenen
Kleurentherapie is een eenvoudige maar effectieve manier van genezen, die kleuren gebruikt. Het effect van kleuren op ons is niet beperkt tot de optische waarneming. Voor elk element is er een specifieke, energetische trillingsfrequentie, die door de respectievelijke kleur kan worden omgezet. Bovendien heeft ons gevoelig lichaam en de chakras hun eigen energie niveaus en daarmee hun eigen kleur. Als men de geschikte kleur gebruikt kunnen ziektes worden genezen, de chakras bepaald worden of ons gevoelig lichaam verbeterd worden. Daarvoor wordt de ontbrekende energie door de kleur van de overeenkomstige stenen aangevuld.
Voorbeeld: rood werkt bemoedigend en sterkend.

De oligotherapie baseert net als de homeopathie op het gebruik van hele kleine hoeveelheden van sporenelementen en mineraliën. In de chemische samenstelling van de stenen zitten verschillende mineraliën, die als basis gebruikt kunnen worden voor het geneesmiddel. Voorbeeld: uit de olivingroep = ijzersilicaat en magnesium.
Bovendien moet de energetische eigenschap van de therapeut ook niet worden vergeten. Zijn energetische gesteldheid, samen met die van de patiënt, speelt een rol bij de keuze van de helende stenen voor de behandeling van ziektes. 

 

Click to set custom HTML
Click to set custom HTML